Tabell över COP-värdena på samtliga VPLV-modeller från Ecozon. Värmepump luft-vatten.

       Utomhustemperatur anges i ºC.  Första talet (grön)gäller VPLV 700 och 1500.
Tal nr 2(blå) gäller modellerna VPLV 1000 och 2000

Temp på
vatten ut
-10 º C - 5 º C +- 0º C + 3,3º C +10 º C +14,4 º C +20 º C
+ 33 2,75 / 3,13 3,15 / 3,54 3,63 / 4,02 4,00 / 4,40 4,92 / 5,31 5,68 / 6,02 6,86 / 7,11
+38 2,51 / 2,78 2,85 / 3,13 3,24 / 3,54 3,56 / 3,86 4,34 / 4,62 4,96 / 5,23 5,95 / 6,16
+43 2,33 / 2,40 2,62 / 2,85 2,98 / 3,21 3,24 / 3,48 3,92 / 4,15 4,46 / 4,68 5,31 / 5,50
+48   2,41 / 2,57 2,71 / 2,88 2,94 / 3,11 3,50 / 3,69 3,97 / 4,16 4,68 / 4,86
+52     2,50 / 2,64 2,70 / 2,84 3,20 / 3,35 3,60 / 3,75 4,22 / 4,38
+58       2,45 / 2,55 2,87 / 2,97 3,19 / 3,32 3,70 / 3,85
+63         2,61 / 2,70 2,90 / 3,00 3,33 / 3,45
 

 

Till startsidan